Marketing bankowy i karykaturzysta

marketing bankowy pomysły karykaturzysta

Wśród ponad 500. eventów, jakie w minionych kilkunastu latach zrealizowaliśmy, rysując karykatury na żywo, część miała związek z bankami i instytucjami finansowymi. Zatrudniano nas na eventy dla pracowników banków. Na konferencje, targi i inne spotkania o charakterze finansowym i ekonomicznym. Uświetnialiśmy pikniki dla klientów (np. pod Warszawą). Rysowaliśmy podczas otwarcia nowych placówek – oddziałów banków (np. na Śląsku). Rysowaliśmy też na dosyć skromnych eventach w oddziałach banków (np. Warszawa, Trójmiasto, woj. świętokrzyskie), a okazje ku temu były różne.

Najczęściej były to promocje, próba oryginalnego dotarcia z informacją do klientów i potencjalnych klientów banku, w konkretnych oddziałach banku. Skąd pomysł na zainteresowanie klientów poprzez rysowanie karykatur na żywo, w siedzibie oddziału banku? Może dlatego, bo ludzie niechętnie reagują na oklepane działania promocyjne i marketingowe. Albo dlatego, bo wiele innych pomysłów już wypróbowano. Wciąż poszukiwane są nowe, nie mniej ciekawe, a może nawet bardziej oryginalne i skuteczne sposoby na promocję.

Wesoły portret

Wesoły portret, to sposób na spersonalizowane dotarcie do konkretnych osób, w przeciwieństwie do ulotek wręczanych przez hostessy, baloników i innych sztampowych gadżetów. Jest spora szansa, że dowcipny portret spodoba się osobie narysowanej, a później pochwali się nim rodzinie i znajomym – przy okazji informując gdzie został wykonany i że nie trzeba było za niego zapłacić.

Ludzie z dużą rezerwą podchodzą do wszystkiego, co jest „za darmo”. A gdy pracownik banku informuje klientów o możliwości wykonania karykatury – zwykle jest zaskoczenie, szczery uśmiech i w pierwszej chwili niedowierzanie: „Naprawdę za darmo?„.

szybki karykaturzysta atrakcje na event karykatury

– Poszedłem do banku, a (niezależnie od sprawy którą tam miałem załatwić) wróciłem do domu z sympatyczną, niespodziewaną pamiątką. Dla klienta banku to miłe i na pewno zostanie przez niego pozytywnie zapamiętane. Dla banku – jedna z wielu okazji, aby dotrzeć z pozytywnym przekazem oraz z ofertą do klientów. Karykatura może zostać narysowana klientom, na których bankowi zależy, ewentualnie tym, którzy wkrótce mogą zostać klientami (można dołączyć ulotkę, na kartoniku może być mały nadruk – logo banku, inne informacje). A jak będzie chwila, karykaturzysta może narysować wesołe portrety także wszystkim pracownikom oddziału banku!

Celowo używamy określenia „wesoły portret”, gdyż słowo „karykatura” nie każdemu kojarzy się dobrze. Może będzie duży nos i uszy, osoba narysowana zostanie „oszpecona” na rysunku. Taki wizerunek raczej nie spodoba się klientowi banku i nie zostanie odebrany przez niego pozytywnie. Nie będzie dobrą „reklamą” banku, wręcz przeciwnie. Zatem na pewno chodzi o wykonanie miłych dla oka podobizn.

Jaki karykaturzysta?

Z tematem jakości artystycznej wesołych portretów oraz jak one zostaną odebrane przez klientów banku, wiąże się osoba autora. Artysty, który jest wykonawcą. Jak już wiemy, to co zrobi, nie może budzić negatywnych opinii – zatem talent (może też wykształcenie plastyczne?) plus doświadczenie. Ponieważ ludzie generalnie nie lubią długo pozować, co kojarzy im się ze stratą czasu – wykonanie jednej karykatury ma trwać jak najkrócej. Także dlatego, bo jak już zaproszono karykaturzystę – niech  jak najwięcej klientów oddziału banku wróci do domu z pamiątką. Zatem jedna karykatura – maksymalnie 5 minut. Szef Karykatury.com – Szczepan Sadurski taką karykaturę rysuje w 2 minuty, choć wielu laikom wydaje się to wręcz… niewiarygodne. Do tego jest osobą nagradzaną, odnoszącą sukcesy nie tylko w Polsce. Występuje w telewizji, ilustruje książki i podręczniki. Jego kreska i podpis są rozpoznawalne i znane od wielu lat, nie tylko z prasy. Przed takim artystą siada się chętnie, aby po chwili wybuchnąć śmiechem na widok swojego wesołego portretu.

Jeśli artysta specjalnie z Warszawy przybywa do oddziału banku w mniejszej miejscowości, to nie tylko atrakcja dla klientów banku, ale i ciekawostka dla mediów. Przy odrobinie inwencji może się okazać, że o jego wizycie napisze lokalna prasa i portale. Do lokalnej społeczności trafi informacja, że był, rysował i gdzie się to odbywało: „w oddziale banku XXX”. LINK

marketing bankowy pomysły karykaturzysta

O tym, że warto pokazać publiczności polską sztukę karykatury w najlepszym wydaniu, długo nie trzeba było przekonywać pewnego banku w stanie Nowy Jork. W 2012 r. pokrył on koszt przelotu szefa Karykatury.com z Warszawy do NY, aby artysta odbył szereg spotkań z Polonią. A w jednej ze swoich placówek na Long Island na krótko zorganizowano ekspozycję jego rysunków, połączoną z rysowaniem przez niego klientów (głównie Polaków) odwiedzających tego dnia oddział banku. Atrakcję zapowiadały media polonijne. To właśnie wtedy, po jednym ze spotkań w Nowym Jorku prasa po raz pierwszy pisała, że Sadurski jest „jednym z najszybszych karykaturzystów świata”.

Dobre karykatury – dobry pomysł

Na podobne pomysły coraz częściej wpada kierownictwo placówek bankowych, w różnych miastach w Polsce. Sztuka karykatury jest lubiana i podoba się przeciętnemu Polakowi, a więc i klientom oddziałów banków. A zaproszenie znanego karykaturzysty, nawet na skromny event w oddziale banku, bynajmniej nie jest dużym obciążeniem finansowym, skoro decydują się na to nawet nieduże placówki, po akceptacji pomysłu na oryginalną promocję przez decydentów w centrali banku.

Oddzielny temat, to karykatury ze zdjęć, jakie wykonujemy na prezent. Lubiany oraz sprawdzony prezent, wręczany przy różnych okazjach. Także dla kierownictwa i przedstawicieli różnych banków i instytucji finansowych.

Pomysłów na oryginalne skorzystanie z talentu znanego karykaturzysty, nie tylko na rozmaite eventy banków, jest więcej. Z osobami zainteresowanymi współpracą, chętnie podzielimy się tymi pomysłami. Kontakt

Tekst: (c) karykatury.com

.
Sadurski rysuje w bankach

Jak media odnotowały karykatury Sadurskiego w oddziałach banków w Poznaniu i Skarżysku:
• Znany twórca satyrycznych rysunków – Szczepan Sadurski przyjechał dziś do Poznania i w jednym z banków rysował karykatury wszystkim chętnym poznaniakom. > Tu link
• W Skarżyskim banku Credit Agricole była w poniedziałek nie lada niespodzianka dla klientów. Znany karykaturzysta Szczepan Sadurski gościł w niej swoich klientów. > Tu link

karykaturzysta karykatury

Karykaturzysta Szczepan Sadurski, a w tle jeden z tysięcy jego rysunków humorystycznych, tym razem o… karykaturzyście

.
Bankowość, marketing, finanse, ekonomia – wybrane informacje w pigułce

Marketing bankowy – działalność podmiotów gospodarczych mającą na celu poznanie i dostosowanie się do potrzeb rynku oraz oddziaływanie na popyt i podaż, uwzględniając wymagania i preferencje finalnych nabywców. Koncepcja marketingu oznacza, że punktem wyjścia działalności podmiotów gospodarczych, są potrzeby i wymagania ostatecznych odbiorców jak również dostosowanie się do zmiennych warunków rynkowych i wywieraniu wpływu na rynek dla osiągnięcia swoich celów. Marketing bankowy to system zintegrowanych działań banku dostępnymi instrumentami w celu dostosowania się do potrzeb rynku, zaspokojenia tych potrzeb swoimi produktami, kreowania popytu na te produkty, a także poszukiwania nowych rynków lub nisz rynkowych oraz kształtowania i utrwalania pozytywnego wizerunku banku w społeczeństwie.

Usługa finansowa – usługa świadczona przez podmiot działający w sektorze finansowym (pośrednika finansowego), która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, a także z zapewnieniem odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku. Świadczone są na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów. Usługi finansowe mogą być także oferowane w ramach programów rządowych wspierających np. budownictwo mieszkaniowe czy rolnictwo.

Bank – osoba prawna wykonująca na podstawie odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa (w Polsce ustawy Prawo bankowe) i wymienionych w statucie banku. Bank jest instytucją pośredniczącą, umożliwiającą wykorzystanie środków pieniężnych tych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez tych klientów, którzy mają niedostatek środków kapitałowych. Ze względu na rodzaj świadczonych usług oraz dysponowanie środkami powierzonymi przez klientów (najczęściej w postaci depozytów), banki zaliczane są do tak zwanych instytucji zaufania publicznego. Banki razem z bankiem centralnym tworzą dwuszczeblowy system bankowy. Bank centralny pełni trzy istotne funkcje w systemie bankowym – realizuje funkcje banku państwa, banku emisyjnego oraz banku banków. Nie świadczy natomiast usług finansowych dla osób prywatnych. Jedną z cech odróżniających sektor bankowy od innych elementów systemu finansowego jest system gwarancji depozytów. Celem działalności gwarancyjnej jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej przepisami prawa, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności (np. w sytuacji upadłości banku). W Polsce instytucją gwarantującą depozyty zgromadzone w polskich bankach jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

eventy firmowe warszawa atrakcje karykaturzysta

System bankowy – całokształt instytucji bankowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. W gospodarce rynkowej klasycznym modelem systemu bankowego jest tzw. dwuszczeblowy system bankowy. Składa się on z banku centralnego oraz różnego typu banków funkcjonujących na poszczególnych rynkach finansowych. System bankowy stanowi część systemu finansowego.

Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego oraz prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa. W praktyce gospodarczej wyróżnia się dwa modele relacji banku centralnego i państwa: bank centralny niezależny od państwa (samodzielnie ustalający cele i dobierający narzędzia) oraz bank centralny zależny od państwa (rządu). W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.

Narodowy Bank Polski, NBP – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania pieniądza i znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań NBP należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Karta kredytowa – karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez wydawcę karty, np. bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ramach przyznanego limitu. Zwykle do wydania karty kredytowej nie jest potrzebne posiadanie rachunku płatniczego u wydawcy. Okresowo (co miesiąc) wydawca karty (np. bank) przysyła posiadaczowi karty wyciąg (zestawienie transakcji) z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty. Limit kredytowy związany z kartą jest zazwyczaj oprocentowany wyżej niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących/oszczędnościowo-rozliczeniowych.

karykatury na żywo karykaturzysta na event wesele

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – instytucja gwarantująca depozyty banków w Polsce. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. Od 9 października 2016 r. jego funkcjonowanie będzie regulować ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Rynek (w ekonomii) – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami. Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To także określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. Część zbiorowości reprezentuje podaż (oferenci) zaś część popyt (nabywcy). Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości będącej przedmiotem obrotu – sprawia to iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży. Rynek jest instytucją, która umożliwia zawarcie transakcji między sprzedającym a kupującym. Każdy rynek ma określoną strukturę. Strukturę tę tworzą kupujący i sprzedający, którzy mogą być partnerami równorzędnymi lub też narzucać sobie nawzajem różne warunki, zależnie od “siły”, jaką dysponują. Przedmiotem transakcji dokonywanych pomiędzy kupującym i sprzedającym są dobra, usługi czy tytuły prawne.

Prawo bankowe – zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego. Prawo bankowe dzieli się na:
– prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych), regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami,
– publiczne prawo bankowe, regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.

Depozyt bankowy – ogólne określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat pieniężnych od klientów oraz usługa bankowa polegająca na przyjmowaniu na przechowanie w szczególności papierów wartościowych, biżuterii, kruszców szlachetnych, numizmatów lub dokumentów. Podstawowe rodzaje depozytów:
– Depozyty na żądanie (a’vista) – depozyty, które można wycofać (wypłacić) z banku w dowolnym momencie. Taki charakter mają depozyty gromadzone na rachunkach rozliczeniowych bieżących i pomocniczych oraz na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. Za depozyty a’vista banki oferują zazwyczaj niższą stopę procentową niż za depozyty terminowe.
– Depozyty terminowe (zwane też lokatami terminowymi) – depozyty, które można wycofać dopiero po upływie umownego terminu. Wypłata przed terminem umownym oznacza najczęściej utratę naliczonych odsetek. Oprocentowanie depozytów terminowych jest zazwyczaj wyższe niż depozytów a’vista.

karykatura event karykatury na żywo karykaturzyści warszawa

Promocja – oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Promocja jest elementem komunikacji marketingowej. Instrumentami promocji w mieszance marketingowej (4P) są: promocja sprzedaży (aktywizacja sprzedaży), reklama, sprzedaż osobista, public relations.

Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu. W teorii papierów wartościowych często używanym pojęciem jest inkorporacja (papier wartościowy X inkorporuje prawo majątkowe Y, „prawo podąża za dokumentem”). Inkorporowanymi prawami majątkowymi mogą być np. wierzytelności pieniężne, udziały, prawo rozporządzania towarem.

Bank komercyjny – wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczy usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.Większość banków komercyjnych działających w Polsce są według prawa bankami polskimi zarejestrowanymi w tym kraju, podlegającymi polskiemu nadzorowi bankowemu. Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo jest organizacją nastawioną na zysk, prowadzącą równolegle różnego typu działalności, wykonującą operacje z którymi wiąże określone z góry ryzyko finansowe (Powiedzenie, że w sposób najprostszy można określić iż bank przyjmuje depozyty od klientów i pożycza te pieniądze drożej innym zweryfikowanym klientom jest przynajmniej mylne. Banki kreują pieniądze, dzięki czemu przyjmując do depozytu daną kwotę pieniędzy są w stanie pożyczyć zależnie od sytuacji nawet kilkadziesiąt razy więcej niż przyjęły do depozytu). Działa w sposób precyzyjny i posiada szczegółową dokumentację organizacyjną (regulaminy, schematy organizacyjne itp.)

Bank inwestycyjny – to bank specjalizujący się w gwarantowaniu emisji papierów wartościowych, obrocie papierami inwestycyjnymi oraz inwestowaniu. Usługi banków inwestycyjnych obejmują przykładowo pośrednictwo pomiędzy emitentami papierów wartościowych a inwestorami, udzielanie gwarancji, obsługę transakcji fuzji i przejęć, zarządzanie aktywami, obsługę i doradztwo przy restrukturyzacjach przedsiębiorstw czy też doradztwo finansowe dla dużych klientów instytucjonalnych. W przeciwieństwie do banków depozytowo-kredytowych, bank inwestycyjny nie zbiera depozytów od ludności i podmiotów gospodarczych. Nawet jeśli posiada sieć oddziałów, to wśród produktów bankowych nie ma rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy lokat terminowych.

karykatura na prezent karykatury na zamówienie

Bank uniwersalny – bank dokonujący w ramach świadczonych usług wszystkich lub większości dozwolonych prawem czynności bankowych i którego działalność nie jest w żaden sposób profilowana (jak ma to miejsce w przypadku banków wyspecjalizowanych, np. hipotecznych, wspierających budownictwo, wspierających przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska etc.). W Europie większość działających banków to banki uniwersalne.

Bank spółdzielczy – jedna z form prawnych działalności banku, (obok spółki akcyjnej i przedsiębiorstwa państwowego) przewidziana w polskim prawie bankowym. Właścicielami banku spółdzielczego są spółdzielcy.

Bank emisyjny – instytucja mająca wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych (czyli ich drukowania), będących prawnym środkiem płatniczym w danym państwie. Obecnie rolę banków emisyjnych pełnią banki centralne. Emitowane pieniądze wprowadzają one do systemu gospodarczego udzielając kredytów bankom komercyjnym (w niektórych krajach – np. USA – bezpośrednim kredytobiorcą może być również rząd). Jednym z celów banku emisyjnego/centralnego jest dbałość o utrzymywanie wartości emitowanej waluty. Według współcześnie obowiązującej doktryny, banki emisyjne emitują taką ilość pieniądza, na jaką istnieje zapotrzebowanie przy danych stopach procentowych.

Bank hipoteczny – bank, którego podstawowa działalność polega na: udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką i emitowaniu na ich podstawie hipotecznych listów zastawnych (w Polsce banki hipoteczne mają wyłączne prawo do emitowania tych dłużnych papierów wartościowych), udzielaniu kredytów podmiotom o wysokiej zdolności kredytowej (np. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego) albo poręczonych lub gwarantowanych przez te podmioty i emitowaniu na ich podstawie publicznych listów zastawnych.

Instytucja kredytowa – przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek.

Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Związek Banków Polskich – samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 106 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych. Dane zawierają informacje m.in. o spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygadnianiu klienta banku.

Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.

Public relations (PR) – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
(Informacje na podstawie Wikipedii)

Osoby które tu były, szukały także: działania marketingowe przykłady, akcje marketingowe pomysły, działania marketingowe w banku przykłady, działania promocyjne przykłady, efekt Wow, akcje marketingowe